Search
Close this search box.

5 ท่า กายภาพบําบัด ป้องกันแผลกดทับสําหรับ #ผู้ป่วยติดเตียง ท่าง่าย ๆ ญาติสามารถช่วยทำได้ที่บ้าน

5 ท่า กายภาพบําบัด ป้องกันแผลกดทับสําหรับ #ผู้ป่วยติดเตียง ท่าง่าย ๆ ญาติสามารถช่วยทำได้ที่บ้าน

ท่าที่ 1 ระบําผีเสื้อ : ให้จับข้อศอกของผู้ป่วยให้ตรง ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ ชูจนสุด แล้ววางลงข้างลําตัวทํา สลับกันทั้งสองข้าง ข้างละ 10 ครั้ง

ท่าที่ 2 ไก่ฟ้า : ขณะผู้ป่วยนอนหงายให้วางแขนตรงกับหัวไหล่จากน้ันยกขึ้นให้มือแตะไหล่แล้ววางลงในท่า เดิม ทําซ้ำ สลับกันข้างละ 10 ครั้ง

ท่าที่ 3 กรงเล็บมังกร : จับข้อมือของผู้ป่วย กระดกขึ้น-ลง 10 ครั้ง กระดกซ้าย-ขวา 10 ครั้ง จากนั้นจับนิ้วให้ กางออกทั้ง 5 นิ้ว ทําซ้ำทั้งสองข้าง

ท่าที่ 4 เสือคําราม :ให้ผู้ป่วยนอนราบกับเตียงชันเข่าข้างหนึ่งขึ้นวางไขว้กับขาอีกข้างค่อย ๆ กดลง ท่านี้ช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วงสะโพกได้ดี ทําสลับกันข้างละ 60 วินาที

ท่าที่ 5 เหินเวหา : ให้ผู้ป่วยนอนราบกับเตียง จับเข่าและข้อเท้า ตั้งขึ้น 90 องศา ให้อยู่ในท่าตัว L จากนั้นวางลงในท่าเดิมทําซ้ำสลับกันทั้งสองข้าง ข้างละ 10 ครั้ง

ผู้ป่วยติดเตียงควรได้รับการกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อได้ใช้งาน ลดอาการเจ็บปวดและความเสี่ยงแผลกดทับได้นั่นเอง

 


 

ติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

โทร : 096-889-5395
โลเคชั่น : https://goo.gl/maps/xCp711G2DKyPAt3i7

#SanpitiNursingHome #แสนปิติ #แสนปิติเนอสซิ่งโฮม #บ้านพักคนชรา #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง #ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง #กายภาพบำบัด #ดูแลผู้ป่วยอัมพาต #อัมพฤกษ์ #พยาบาลส่วนตัว #ฝึกกลืน #ภาวะกลืนลำบาก #ผู้สูงอายุ #คนแก่ #วัยทอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง