Search
Close this search box.

เกี่ยวกับเรา

แสนปิติถูกตั้งมาเพื่อยืนหยัดในการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ก่อตั้ง พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เรามุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการดูแลผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับบ้าน โดยเน้นความสำคัญไปยังผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดสมองเพื่อรองรับการมาถึงของสังคมสูงวัยและพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนที่คุณรักโดยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการในด้านคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

เราพร้อมที่จะนำความปิติกลับมาสู่ครอบครัวที่คุณรักอีกครั้ง

ปัจจุบันแสนปิติมี 5 สาขา เปิดดำเนินการที่ 100 เตียง ในด้านการออกแบบเน้นการให้ความสำคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก

เรื่องราวของเรา

   แสนปิติ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563  โดยมีจุดเริ่มต้นจากพี่น้องที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่จะสร้างสถานที่ที่มีมาตรฐานไว้รองรับบริการด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง ให้มีความหวังในการได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง จึงได้ดำเนินการก่อตั้ง
แสนปิติ “สถานที่แห่งการฟื้นฟูโอเอซิสสำหรับผู้สิ้นความหวัง”

วัฒนธรรมของเรา

อะไรคือสิ่งที่พวกเราเชื่อ เราเชื่อในวัฒนธรรมของเรา
ที่ถูกหล่อหลอมด้วย เป้าหมายเดียวกัน คือ การได้สร้างความหวังใหม่สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยอีกครั้ง เราเชื่อในรอยยิ้มที่ถูกเปิดขึ้นหลัง ความเครียดจากภาวะเจ็บป่วย สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดนอกเหนือจากผู้ป่วยก็คือ ครอบครัวของผู้ป่วย เพราะเราเชื่อว่า การให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่รอบข้างนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นเราจึงคัดเลือกและหล่อหลอมแต่พนักงานที่มีจิตใจการช่วยเหลือและมองเห็นเป้าหมายในการบริการเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทั้ง ญาติและผู้รับบริการจะได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างดีที่สุด

ค่านิยมแสนปิติ

H  Honesty: ซื่อสัตย์ จริงใจ ต่อวิชาชีพและผู้รับบริการ

U Understanding: เข้าใจความรู้สึก

D Dignity: เคารพให้เกียรติเพื่อนมนุษย์

Super-HUD บริการด้วยจิตวิญญาณของแสนปิติ

ด้วยกลยุทธ์  Super-HUD บริการด้วยจิตวิญญาณของแสนปิติ

เราเชื่อในเรื่องของการใช้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตามคำสอนพระบิดา  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อทุ่มเทให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง เราเชื่อในการได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งหลังพบกับภาวะเจ็บป่วย ทุกก้าวเดินใหม่อีกครั้ง คือรอยยิ้มที่แสนปิติสำหรับพวกเรา