Search
Close this search box.

บริการของเรา

คำนิยม จากผู้ใช้บริการแสนปิติ

ทำไมต้องเป็นเรา

แสนปิติเปิดดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองมามากกว่า 3 ปีเราให้การฟื้นฟูผู้ป่วยและได้ส่งผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งมามากกว่า300 ครอบครัวเราจึงมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้

กลับมาเดินได้อีกครั้ง

พวกเราเข้าใจดีว่า การมองเห็นคนที่เรารักอยู่บนเตียงด้วยความเจ็บป่วย มันส่งผลต่อครอบครัวอย่างไร ด้วย
เป้าหมายที่จะทำให้คนไข้กลับมาเดินได้อีกครั้งเราจึง พร้อมด้วยทีมแพทย์มีเชี่ยวชาญและทีมกายภาพบำบัดและผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ

3-6 เดือน ช่วงทองการฟื้นฟู

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน หากได้รับการฟื้นฟู อย่างทันเวลาจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว ลดการเกิดความพิการ ลดอัตราการเสียชีวิต และกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติได้
หากเกินช่วง3-6 เดือนเวลาจะเสี่ยงต่อพิการได้ และ ชีวิตได้

ทีมของเรา

Partner

คำถามที่พบบ่อย

แสนปิติ ดูแลทั้งผู้ป่วยเจาะคอ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยหลังผ่าตัด และสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง 

เราจะมีการประสานงานกับแพทย์ประจำคนไข้เพื่อรับข้อมูลตลอดจนวางแผนสร้างโปรแกรมฟื้นฟูกับญาติๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการฟื้นฟูของคนไข้จะเป็นไปตามเป้าหมาย
แสนปิติใช้ระบบเดียวโรงพยาบาลชั้นนำซึ่งมีการดูแลทางการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

เนื่องจากแพทย์เป็นเจ้าของเราจึงมีแพทย์ตรวจเยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และ oncall ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

แสนปิติมีทั้งบริการพาพบแพทย์ อีกทั้งยังมีบริการเจาะเลือดและอ่านผลเลือด และประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครอบครัว

แสนปิติมีแผนกโภชนาการบำบัดเพื่อวิเคราะห์อาหารให้เหมาะสมกับตัวโรคค่ะ

ผู้ร่วมก่อตั้ง – CEO
กภ.กุลฐิณี กลิ่นพูล
ประธานบริหาร

แสนปิติเป็นมากกว่า คำที่มีความหมายดี แต่เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการ เมื่อได้เข้ารับบริการกับเรา เพื่อเป้าหมายเดียว คือ การส่งให้ผู้คนได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกครั้ง และ DNA ของเราคือ ความสุข ความสนุกสนาน ความอบอุ่นและทุกรอยยิ้ม ที่มาจากหัวใจแห่งการรักษา
ด้วย DNA แห่งแสนปิติ

คุณปอ เป็นคนที่ได้รับเกีรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปดูแลนักกีฬาไทยไป sea games และชอบเกี่ยวกับ เทคโนโลยี และได้สร้างบริษัทโดรนขึ้นมา ด้วยความรักในเทคโนโลยีนี้เอง จึงได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาร่วมกันการฟื้นฟู
ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ความชื่นชอบ คือ การอ่านหนังสือ

ผู้ร่วมก่อตั้ง – แพทย์
พญ. กรวลัย กลิ่นพูล
แพทย์เฉพาะทาง

ขอให้ทุกวันที่ทำงาน เราเต็มเปี่ยมไปด้วย ความรัก ความใส่ใจ ความรับผิดชอบและความสุขกับทุกวัน แล้วสิ่งเหล่านั้น จะส่งผลดีกลับมา ทั้งต่อผู้เข้ารับบริการและตัวเราเอง

แพทย์เฉพาะทาง ผู้ชื่นชอบในการช่วยเหลือและดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของคนไข้ ได้รับรางวัลจากองคมนตรี ในการแข่งแข่งวิชาการ ระดับประเทศ  ได้คะแนนสูงสุดของการสอบข้อเขียนกลุ่มแพทย์ประจำบ้านและแพทย์
ใช้ทุนของมหาวิทยาลัย

ความชื่นชอบ คือ การผจญภัยและการปีนเขา

หัวหน้าทีมกายภาพบำบัด
นรีกานต์ สหทยาภัทรกุล
ออกแบบโปรแกรมกายภาพบำบัดแต่ละบุคคล

“กายภาพบำบัดแสนปิติ”  จึงมุ่งเน้นการบำบัดรักษาทางกายและส่งเสริมคุณภาพจิตใจให้แข็งแกร่ง และ ทำงาน
ภายใต้ DNA ของแสนปิติ
เพื่อมอบความสุข ควาสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มาจากหัวใจแห่งการรักษา
ร่วมกับการใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูของร่างกาย เราวางแผนและออกแบบโปรแกรมกายภาพบำบัดที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมที่ตนเองรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกครั้ง

เอล จบด้วยปริญญาตรีด้วย เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

ความชื่นชอบ คือ เด็กและดนตรีคือชีวิตของเอลค่ะ 

HEAD OF TEAMPEOPLE
ฟ้าใส จารุวังสันติ
สร้างวัฒนธรรมองค์การ

แสนปิติเป็นสถานที่แห่งการดูแลและฟื้นฟู ผู้รับบริการที่เข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความเป็นกัลยาณมิตรและความจริงใจจากบุคลากรของเรา

ที่นี่เราปลูกฝังให้ทุกตำแหน่งมองเห็นคุณค่าในงานและหล่อเลี้ยงด้วยรอยยิ้ม คำขอบคุณ และคำชื่นชมจากผู้รับบริการ

ทุกท่านจึงถือเป็นคนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของแสนปิติให้บรรลุเป้าหมาย

ความชื่นชอบ คือ การทำวิจัย